Specialisttandvård

Vi på Nordstjärnans Tandvård kan erbjuda olika typer av specialisttandvård.

 

Endodonti
Tandläkare Bengt Leonard är specialist inom endodonti, det vill säga rotbehandling av tänder.
Syftet med rotbehandlingar är att förebygga en rotkanalsinfektion eller att åstadkomma en bakteriefri rotkanal, som sedan förseglas, rotfylls, med en tät rotfyllning för att förhindra att det uppstår en ny infektion. Vi behöver alltid remiss före behandling för de som normalt inte är patienter hos oss.

 

Implantat
Vi har nära samarbete med tandläkare Bengt Lewin som är specialist i parodontologi. Han utför implantatbehandlingar på remiss. 

Försäkringsinformation från och med den 1:a juli 2017

 

  • Du får ett allmänt tandvårdsbidrag på 300 kr/år, om du är mellan 30 och 64 år. Är du 23-29 år eller över 65 år får du ett bidrag på 600 kr/år.

  • Om det ersättningsgrundande beloppet, det sk. referenspriset överstiger 3000 kr får du av Försäkringskassan 50% av det överstigande beloppet.

  • Om det ersättningsgrundande beloppet, det sk. referenspriset överstiger 15000 kr får du av Försäkringskassan 85% av det överstigande beloppet.