Allmäntandvård

Allmänt

Vi utför allmäntandvård med inriktning på förebyggande ”frisk” tandvård och samarbetar med specialister inom såväl landstinget som privat tandvård.

Under Ditt besök hos oss utförs en grundlig undersökning för att fastställa Din tandstatus. Därefter går vi gemensamt igenom Dina behov och önskemål för att se vilken tandvård som passar just Dig. 

 

Behöver Du komma på fler än ett besök kommer Du att få behandlingsförslag på fortsatt behandling och ett kostnadsförslag.

 

Hos oss betalar Du efter varje besök. Vi tar helst kort men i enskilda undantagsfall kontant betalning.

Försäkringsinformation från och med den 1:a juli 2017

 

  • Du får ett allmänt tandvårdsbidrag på 300 kr/år, om du är mellan 30 och 64 år. Är du 23-29 år eller över 65 år får du ett bidrag på 600 kr/år.

  • Om det ersättningsgrundande beloppet, det sk. referenspriset överstiger 3000 kr får du av Försäkringskassan 50% av det överstigande beloppet.

  • Om det ersättningsgrundande beloppet, det sk. referenspriset överstiger 15000 kr får du av Försäkringskassan 85% av det överstigande beloppet.